Procedura przyj璚ia dziecka do MOS Nr 3 " Dom Na Trakcie" i Szko造 Podstawowej nr 39

Wychowankami M這dzie穎wego O鈔odka Socjoterapii Nr 3 " Dom na Trakcie" jest m這dzie w wieku 11 - 18 lat, normie intelektualnej, zagro穎na niedostosowaniem spo貫cznym. W uzasadnionych przypadkach wychowankami mog by tak瞠 osoby powy瞠j 18 roku 篡cia, je瞠li jest to niezb璠ne z powodu kontynuowania nauki (jednak瞠 ich pobyt w O鈔odku wi捫e si z zawarciem z wychowankiem kontraktu). M這dzie穎wy O鈔odek Socjoterapii nie jest plac闚k opieki ca趾owitej, dzieci pozbawione cz窷ciowo lub ca趾owicie opieki rodzicielskiej, powinny pozostawa pod opiek rodziny zast瘼czej, wskazanego przez s康 opiekuna prawnego lub ca這dobowej plac闚ki opieku鎍zo-wychowawczej.M這dzie przyjmowana jest na podstawie art.71 b Ustawy o systemie o鈍iaty tzn. pro軸y rodzic闚 lub opiekun闚 dzieci posiadaj帷ych orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego.

Podstaw przyj璚ia do O鈔odka jest wst瘼na rozmowa ucznia i rodzica (opiekuna prawnego) z dyrektorem, psychologiem, pedagogiem o鈔odka w celu przeprowadzenia wst瘼nej diagnozy 鈔odowiskowej, diagnozy zaburze, deficyt闚 i preferencji dziecka. Po pozytywnej decyzji o przyj璚iu dziecka nale篡 dostarczy nast瘼uj帷e dokumenty:
1.
Wniosek rodzic闚 lub opiekun闚 o przyjecie.
2. Orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego ze wzgl璠u na zagro瞠nie niedostosowaniem spo貫cznym ( norma intelektualna) na okres nauki
3. Akt urodzenia dziecka.
4. Potwierdzenie zameldowania, zamieszkania.
5. 安iadectwo z ostatniej klasy ( nawet je郵i dziecko nie otrzyma這 promocji do nast瘼nej klasy),
6. Dokumentacja medyczna.
7. Zdj璚ie dziecka.
8. Skierowanie z odpowiedniego dla miejsca zamieszkania starostwa je瞠li dziecko jest spoza Warszawy.

W o鈔odku ju po otrzymaniu pozytywnej informacji o przyj璚iu i dostarczeniu wymaganych dokument闚 rodzice lub opiekunowie mog zosta poproszeni o wype軟ienie dodatkowej dokumentacji.
Dokumenty s przechowywane i archiwizowane na terenie O鈔odka zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych osobowych.

Informacje: tel. 22 872-93-67; email sekretariat.mos3@eduwarszawa.pl
                   pedagog tel. 22 872 93 67 wew. 5
wysoki kontrast