DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYJĘCIA DZIECKA DO MOS 3
ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM ( NORMA INTELEKTUALNA) NA OKRES GIMNAZJUM.
AKT URODZENIA DZIECKA
POTWIERDZENIE ZAMELDOWANIA
ŚWIADECTWO Z OSTATNIEJ KLASY ( NAWET JEŚLI DZIECKO NIE OTRZYMAŁO PROMOCJI).
DOWÓD UBEZPIECZENIA.
DOKUMENTACJA MEDYCZNA
ZDJĘCIE  DZIECKA
SKIEROWANIE ZE STAROSTWA ( JEŚLI DZIECKO JEST SPOZA WARSZAWY)
KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATA I RODZICÓW pobierz >>>
W razie wątpliwości prosimy o kontakt: pedagog - mgr Sebastian Rudnicki  s.rudnicki@domnatrakcie.pl tel. 22 8722579
wysoki kontrast