Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom na Trakcie" mieści się w budynku położonym w leśnym terenie. Przeznaczony jest dla 36 chłopców i 22 dziewcząt. Funkcjonują trzy grupy dla chłopców i dwie dla dziewcząt. Młodzież zakwaterowana jest w czteroosobowych sypialniach. Każda grupa ma swoją świetlicę wyposażoną w sprzęt audio - video. Młodzież korzysta z wyremontowanych toalet i łazienek. Posiłki spożywane są w stołówce,
a przygotowywane są przez wykwalifikowane kucharki w nowoczesnej kuchni. Do dyspozycji wychowanków jest mini kuchenka z niezbędnym wyposażeniem.
Ośrodek posiada gabinet terapii pedagogicznej, gdzie odbywają się zajęcia w systemie pracy indywidualnej. Pomocą terapeutyczną objęci są wszyscy uczniowie z zaburzeniami dyslektycznymi. W szkole oraz w grupach terapeutycznych prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne. Prowadzone są także Treningi Zastępowania Agresji (ART.) dające możliwość nauczenia się zachowań alternatywnych wobec zachowań agresywnych. Obejmują trening umiejętności społecznych, trening kontroli złości trening wnioskowania moralnego.
W ośrodku funkcjonuje szkoła podstawowa nr 39 wyposażona w pracownie historyczno - chemiczno - fizyczną, biologiczno - geograficzną, matematyczną, polonistyczną i informatyczną. Pracownie wyposażone są w niezbędne pomoce naukowe. Pracownia informatyczna posiada 12 komputerów, drukarki, skaner, rzutnik multimedialny oraz niezbędne oprogramowanie i dostępna jest również podczas zajęć popołudniowych. Rzutnik multimedialny wraz
z oprzyrządowaniem audio znajduje się również w pracowni matematycznej, która może być wykorzystywana jako sala do prezentacji multimedialnych i kinowa. Po lekcjach młodzież może uczestniczyć w zajęciach koła muzyczno - teatralnego, sportowego, kulinarnego, informatycznego, plastycznego. W Domu na Trakcie funkcjonuje dobrze wyposażona biblioteka. Ośrodek posiada salę gimnastyczną i siłownię. Obiekty te dostępne są dla szkoły i zajęć grupowych po lekcjach. Na terenie ośrodka jest również boisko do piłki nożnej. Leśny teren sprzyja wypoczynkowi i rekreacji. Organizowane są wyjazdy na basen, różnorodne zawody sportowe, chłopcy uczestniczą w międzyplacówkowej lidze piłkarskiej.
Wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie kadry pedagogicznej zwiększają skuteczność prowadzonych tu zajęć wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczych.
wysoki kontrast