L.p. Przedmiot i tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo
1 Język polski kl II Barbara Klimczak, Elżbieta Tomińska,
Teresa Zawisza-Chlebowska
OPERON
2 Język angielski
"Switch into English"
Dawid Spencer, Małgorzta Krzemińska-Adamek MACMILLAN
3 Historia
"Śladami przeszłości"
Pod redakcją Stanisława Roszaka NOWA ERA
4 Biologia
"Świat biologii"
Małgorzata Kłyś, Joanna Staworz,
Wiesław Gołda, Jadwiga Wardan
NOWA ERA
5 Geografia
"Geografia Polski"
Marcin Chrabelski OPERON
6 Fizyka
"Spotkania z fizyką"
Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik,
Maria Różańska-Nowotny
NOWA ERA
7 Chemia
"Chemia Nowej Ery"
Jan Kulawik, Teresa Kulawik
Maria Litwin
NOWA ERA
8 Informatyka Marek Kołodziej OPERON
9 Matematyka
"Wokół nas"
Anna Drążek, Barbara Osowska
Zdzisława Szadkowska
WSiP
10 Język niemiecki 1B
"AHA!" podręcznik z ćwiczeniami dla gimn.
K. Tkaczyk, A. Potapowicz WSiP
11 WOS
"Dziś i jutro"
Iwona Janicka, Aleksandra Kucia,
Tomasz Maćkowski
NOWA ERA

Wykaz obowiązujących podręczników w klasie II
Obowiązkowo:
Ćwiczenia do j. angielskiego: "Switch into English" Workbook 2, wydawnictwo Macmillan - David Spencer
Cwiczenia do historii: "Śladami przeszłości" dla kl. II, wydawnictwo Nowa Era - Jarosława Durka
Ćwiczenia do biologii: "Świat biologii" dla kl. II, wydawnictwo Nowa Era - Małgorzata Kłyś