Dane teleadresowe:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr3 "Dom na Trakcie", Szkoła Podstawowa nr 39 z oddziałami gimnazjalnymi
04-870 Warszawa, ul. Trakt Lubelski 40
konto: Miejskie Biuro Finansów Oświaty/ Młodzieżowy Ośrodek Socjterapii Nr 3 -  66 1030 1508 0000 0005 5013 7097


                  
                                                 
                                                                                         
                                                                                                                                                              

                                        
                                              

                                                       

                     
                                                        
                                                                                 
                                  

Administrator strony WWW - Jerzy Kosiorek kosiorek@domnatrakcie.pl


                                                                            

Dyrektor - mgr Małgorzata Jaroń 22 872-50-18; 19     22 872 93 67 wew. 28  dyrektor@domnatrakcie.pl
Z-ca dyrektora - mgr Anna Kosiorek 22 872 93 67 wew. 22 akosiorek@domnatrakcie.pl
Kierownik internatu - mgr Urszula Gawryś  22 872 93 67 wew. 24 u.gawrys@domnatrakcie.pl  
Internat - pok. wych. dziewczęta  22 872 93 67 wew. 26
Internat - pok. wych. chłopcy 22 872 93 67 wew. 23
sekretariat -    tel. 22 872-93-67  fax  22 872 93 67 wew. 21 sekretariat@domnatrakcie.pl
Pedagog - mgr Sebastian Rudnicki 22 872-25-79     22 872 93 67 wew. 22 s.rudnicki@domnatrakcie.pl
Psycholog - mgr Anna Płaczkiewicz  22 872 93 67 wew. 29 a.placzkiewicz@domnatrakcie.pl
Kuchnia  22 872 93 67 wew. 27
Intendent/magazynier Danuta Rostek 22 872 93 67 wew. 25
Inspektor Ochrony Danych   iod@domnatrakcie.pl