KALENDARIUM ROK SZKOLNY  2017/2018
Semestr I
Semestr II
15 stycznia -  28 stycznia 2018 Ferie zimowe
29 marca - 03 kwietnia 2018 Wiosenna przerwa świąteczna
18 kwietnia 2018 Egzamin gimnazjalny - historia, wos, j.polski
19 kwietnia 2018 Egzamin gimnazjalny - przedm. przyrodnicze, matematyka
20 kwietnia 2018 Egzamin gimnazjalny - język nowożytny
23 czerwiec - 31 sierpnia 2018 Przerwa letnia - wakacje