Opłaty za żywienie prosimy uiszczać na konto:
Miejskie Biuro Finansów Oświaty/MOS nr 3 w Warszawie
66 1030 1508 000000 0005 5013 7097
tytułem: żywienie (imię i nazwisko) za miesiąc....

Stawka żywieniowa w naszej placówce wynosi 13 PLN za każdy dzień pobytu
(3 PLN - śniadanie, 7 PLN - obiad, 3 PLN - kolacja)
ROK SZKOLNY 2018/2019

Przyjęcia nowych wychowanków: 03.09.2018 r. (poniedziałek) od godziny 15:00.
Wychowankowie kontynuujący naukę w naszym ośrodku przyjeżdżają od godz. 17:00.

Pierwsze zebranie z rodzicami odbędzie się 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 16:00.