W roku 1991 sytuacja polityczna na Świecie umożliwiła nowe formy współpracy młodzieży z krajów byłej Europy wschodniej i Europy zachodniej.
Z inicjatywy Witolda Lewandowskiego z Menden i Piotra Szymańskiego z "Domu na Trakcie" zastała nawiązana współpraca między Evangelische Jugendhilfe a "Domem na Trakcie". Okazało się, że współpraca ta zaowocowała wieloma spotkaniami polsko-niemieckimi i trwa do dnia dzisiejszego.
W ciągu 20 lat współpracy zorganizowano ok 60 spotkań młodzieży i kadry polskiej i niemieckiej, a więc prawie po trzy spotkania na rok. Bior?c pod uwagę odległość dzielącą Menden i Warszawę - 1200 kilometrów, jest to duży sukces.
Głównymi animatorami współpracy s? niestrudzeni Witold Lewandowski z Niemiec, Piotr Wojtyła i Jerzy Kosiorek z Polski. Witka Lewandowskiego wspiera Ula Black i dyrektor Wolfgang Pappenberg. Piotr Wojtyła współdziała z dyrektorem Ośrodka Justyną Ciarą, i innymi pracownikami ośrodka.
Młodzież polska i niemiecka spotykała się 35 razy w Polsce i 30 razy w Niemczech. Kadra polska przebywała w Menden w 1995 r. Pedagodzy niemieccy przyjeżdżali do Warszawy dwa razy, w 1991 i 1993 r.
W Polsce spotykaliśmy się Warszawie, Krakowie, Zakopanem, Chojnicach, Ustroniu Morskim, Ustce, Gdańsku. Kilka razy byliśmy razem na obozach w Kopernicy w Borach Tucholskich.
W Niemczech zwiedziliśmy Menden, Kolonię, Minster, Dortmund, Hannower, Berlin, Hagen, Wuppertal byliśmy też w Amsterdamie.
W czasie tych spotkań przeżywaliśmy wspólnie wiele przygód, radości i wzruszeń. We wszystkich wspólnych przedsięwzięciach wzięło udział kilkaset dzieci i opiekunów z Polski i Niemiec.
Tradycją jest, że polska młodzież obdarowuje swoich niemieckich kolegów pracami plastycznymi, które sama wykonuje. Prezenty jakie dostajemy od dzieci niemieckich umożliwiły nam między innymi urządzenie ośrodkowej kuchenki, w której gospodarzą wychowankowie.
Witek Lewandowski i Piotr Wojtyła planują kolejne spotkania na rok 2013. W maju lub czerwcu pojedziemy do Menden, a we wrześniu oczekujemy rewizyty w Warszawie.

Tekst: Piotr Wojtyła


Jeżeli zainteresowało Cię nawiazanie podobnej współpracy z placówką oświatową lub oświatowo wychowawczą - napisz  - chętnie podpowiemy Ci: co?, gdzie? i jak?

Współpraca (prezentacja ppt)
Współpraca z Domem Dziecka w Menden (Niemcy)